Korean boy group ZE:A member Minwoo poses at the comeback showcase for mini-album “illusion” in Seoul, Korea on August 8, 2013. [Star Empire]

Korean boy group ZE:A member Minwoo poses at the comeback showcase for mini-album “illusion” in Seoul, Korea on August 8, 2013. [Star Empire]

Korean boy group ZE:A member Minwoo poses at the comeback showcase for mini-album “illusion” in Seoul, Korea on August 8, 2013. [Star Empire]

Korean boy group ZE:A member Minwoo poses at the comeback showcase for mini-album “illusion” in Seoul, Korea on August 8, 2013. [Star Empire]

 

Reporter. Kang Jung Yeon atoz@tenasia.co.kr

Courtesy of Star Empire